Toate documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre client companiei vor ramane in proprietatea companiei si pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la companiei si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste. Clientul nu va dezvalui unei terte parti nici una dintre informatiile primite de la companie. Orice defaimare sau informatii publice daunatoare companiei pot conduce la litigii si solicitarea de plata daune, in functie de prejudiciile create.